كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
 راهنمای تصویری پرداخت الکترونیکی شهریه در سیستم گلستان
مدارک لازم جهت تکمیل پرونده دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
 حذف و اضافه نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 26/11/94 تا تاریخ 04/12/94
انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی  95-94 تا 16 بهمن ماه تمدید شد
 چه مژده ای زیباتر از آمدن بهار در پی یک زمستان تار و طولانی
انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 از تاریخ 30/10/94
پیگیری فرآیند استعلام موضوع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 پرداخت قسطی شهریه متغیر پس از انتخاب واحد در سیستم گلستان
 منبع دروس سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و کارگاه آمایش شهری و منطقه ای
 موضوعات پیشنهادی برای روش تحقیق، سمینار و پایان نامه دکتر ایوب مرادی
 تاثیر دستاوردهای پژوهشی در نمره پایان نامه کارشناسی ارشد
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تصوير ها
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
آدرس : بیجار ، شهرک آفتاب ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه پیام نور مرکز بیجار ، کدپستی : 87941-66518 ، تلفن گویا : 3-38224991-087 ، دورنگار : 38220653-087