كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.


دکتر جواد خانلری

تاریخ تولد: 06/05/1359

آدرس پست الکترونیکی: khanlarix59@yahoo.com

شماره تماس: 08738232428

1-­ سوابق تحصیلی:

-­ کارشناسی زبان و ادبیات عربی در دانشگاه بوعلی سینا همدان 1382-1378 هـ.ش

- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی در دانشگاه بوعلی سینا همدان 1386-1383 هـ.ش

- دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی در دانشگاه تهران 1390-1386 هـ.ش

2- سوابق آموزشی:

-­ تدریس در دانشگاه پیام نور سنندج از سال 1389 تاکنون به عنوان عضو علمی

- تدریس در واحدها و مراکز پیام ­نور حسن آباد قم، کبودرآهنگ و بیجار از سال 1387 تاکنون

3- سوابق اجرایی:

-­ مدیر گروه زبان و ادبیات عربی پیام­ نور مرکز سنندج از بهمن 1390

- مدیر بخش ادبیات و زبان­های خارجه از سال 1392

- دبیر هم ­اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه پیام ­نور استان کردستان از سال 1392

4- سوابق پژوهشی:

کتاب

- کتاب: ادبیات قرن بیستم در دنیای عرب و طالب عمران، تهران، آرنا، 1393

مقاله

-­ مقاله: نقش ادبای ایرانی در پیشرفت تمدّن عبّاسیان، کتاب ماه ادبیات

- مقاله: صاحب بن عبّاد، وزیر ادیب ایرانی در دوره عبّاسیان، کتاب ماه ادبیات

- مقاله: جستاری از ادبیات علمی - تخیّلی در ادبیات فولکلور عرب (ألف لیله و لیله) و (رساله حی بن یقظان)، دانشگاه تهران

- مقاله: پژوهشی پیرامون اتوپیای مدرن و رویگرد آن در آثار طالب عمران نویسنده­ سوری، دانشگاه تهران

داوری پایان­ نامه

- داوری پایان ­نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان با عنوان: "سیمای انسان در اشعار ابو طیب متنبی"

- داوری پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام ­نور استان کردستان، با عنوان: "شخصیت پردازی در سه رمان « اسماعیل اسماعیل»، «دا» و «ترکه­ های درخت آلبالو »"

داوری مقاله

- داوری مقاله « آسیب­ شناسی اجتماعی، دینی و فرهنگی در کتاب "حدیث عیسی بن هشام" مویلیحی » مجله ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

- داوری مقاله « بررسی دالتونیسم (کوررنگی) ادبی در شعر عبدالوهاب البیاتی » مجله ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

- داوری مقاله « بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره­ای زمین در شعر فدوی طوقان » مجله ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

- داوری مقاله « نقد و بررسی ارجاعات و تنظیم کتابنامه در مقالات زبان و ادبیات عربی » مجله ادب عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

5- سوابق فرهنگی

-­ دبیر هم ­اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه پیام ­نور استان کردستان به مدت 2 سال

- عضو بسیج اساتید استان کردستان

- عضو خانواده شهدا و ایثارگران (برادر شهید)

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما