كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

اسامی کارشناسان مربوط به هر رشته:
مهناز اصغرپور: کارشناس رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، اقتصاد، راهنمایی و مشاوره، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مهندسی مدیریت اجرایی،
علوم اجتماعی

سعیده آزادی: کارشناس رشته های حقوق، زمین شناسی، الهیات، جغرافیا، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، ریاضی
سید جمال الدین خضری: کارشناس رشته های زبان و ادبیات فارسی، حسابداری، زیست شناسی، مهندسی کشاورزی، آمار
شماره تماس : 3-08738224991

خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما