كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
تاثیر دستاوردهای پژوهشی در نمره پایان نامه کارشناسی ارشد

پیرو دستورالعمل "اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد به دستاوردهای پژوهشی مستخرج" موضوع نامه شماره 1047/7/ص مورخ 07/02/94 و نامه شماره 10139/7/د مورخ 04/03/94، اجرای این دستورالعمل مهم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از اول مهرماه 94 دفاع خواهند کرد، لازم الاجرا است.

مراتب جهت اطلاع اعضای محترم علمی مرکز و دانشجویان تحصیلات تکمیلی درج گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما