كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
حذف و اضافه نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 26/11/94 تا تاریخ 04/12/94

فرصت حذف و اضافه نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 26/11/94 آغاز و تا تاریخ 04/12/94 از طریق مسیر زیر ادامه خواهد داشت:

ثبت نام ---> عملیات ثبت نام ---> ثبت نام اصلی

شایان ذکر است دانشجویانی که به هر دلیلی تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند در فرصت حذف و اضافه با تسویه بدهی شهریه نسبت
به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما