كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
منبع دروس سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و کارگاه آمایش شهری و منطقه ای

منبع درس "سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در برنامه ریزی شهری" با کد 1216317 در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری یک منبع با عنوان "سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای" نویسنده دکتر رستمی، انتشارات پیام نور می باشد.

و منبع درس "کارگاه آمایش شهری" با کد 1216559 در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان "کارگاه برنامه ریزی شهری" نویسنده دکتر اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما